1. Gegevensregistratie

1.1 De verkoper houdt zich bij de verwerking van persoonlijke gegevens aan de wettelijk bepalingen.
1.2 De website is vrij te bezoeken, zonder de verplichting persoonlijke gegevens te verstrekken.
1.3 Indien de klant een overgaat tot het plaatsen van een bestelling, dient hij persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en e-mailadres) in te vullen. Deze persoonlijke gegevens worden door de verkoper geregistreerd en opgeslagen met het oog op de verwerking van de door de klant geplaatste bestelling.
1.4 Klantgegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant niet aan derden doorgegeven.

2. Recht op informatie

2.1 Indien de klant dit wenst, kan hij gebruik maken van zijn recht op inzage en correctie of verwijdering van zijn opgeslagen gegevens.
2.2 Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, kan hij dit doen door zich te schriftelijk te wenden tot de klantendienst:
Adres:
Goed Leven
PB 10330
6000 GH Weert
E-mailadres: info@euroshopping.store

3. Gegevensbeveiliging

3.1 De verkoper verplicht zich tegenover haar klanten en bezoekers alles te doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om te waarborgen, dat misbruik van de in de website opgenomen informatie door derden wordt tegengegaan.

4. Nieuwsbrief

4.1 Indien de klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven, zal hij regelmatig een nieuwsbrief ontvangen.
4.2 Indien de klant de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan hij zich afmelden door in de nieuwsbrief onderaan op de button “afmelden” te klikken.

5. Cookies

5.1 De website kan gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van de computer opgeslagen worden). Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar vergemakkelijken een eventueel volgend bezoek aan de website.
5.2 De klant kan het gebruik van cookies uitschakelen in zijn browserinstellingen. Het uitschakelen van cookies kan er echter wel voor zorgen dat het bezoek aan de website minder vlot verloopt.